Om oss

Vi är spindeln i nätet. Det innebär att vi kan ta hand om allt när en skada sker.
Kunden kan tryggt lämna över ärendet till oss,

säger Christian Wernborg, en av delägarna.

Företaget som får dig att sova gott om natten
Fastighetsägarens trygga partner

Är olyckan framme löser Projektia AB allt. Vi har bred kompetens inom skadehantering, konsultation och byggnation.

De enda du som kund behöver göra är att ringa ett samtal.

Företaget grundades 2009 och ägs av Christian Wernborg och Anders Fröding.
Med våran breda kunskap och erfarenhet från branschen insåg vi att det finns ett stort behov av ett företag som tar hand om allt när problem uppstår. En trygg partner!

Vi är kompletta inom skadehantering. Bland annat kan vi besikta skadorna, ta fram åtgärdsförslag, utföra klimatkontroller som sanering, avfuktning, rivning och återställande. Vi kan även hjälpa till med kalkyler till försäkringsbolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner, byggare och privatpersoner.

Projektia har idag sju anställda. När större skador sker, som till exempel vid
naturkatastrofer eller översvämningar, tar vi in behovsanställda.
Vi har ett gediget nätverk och har flera underentreprenörer som de arbetar ihop med.

Det gör att vid en skada går det snabbt och enkelt för Projektia att få tag i en yrkesman som kan åtgärda problemet.
Kör en lastbil sönder ett broräcke mitt ute i skogen. Då fixar vi dit en smed som kan laga räcket. Oavsett skada så ordnar vi det, vi har kontakt med alla slags
underentreprenörer.

Kompetensen bland de anställda är hög och alla har yrkeserfarenhet inom branschen. Företaget vidareutbildar sin personal hela tiden.

Christian Wernborg berättar att det är ett måste, eftersom byggbranschen ständigt ändras vad det gäller både branschregler och material. Det gäller att ha koll på alla förändringar.
Det är inte bara när en skada uppstår som kunden anlitar Projektia. De är även med i projekteringar av byggnationer.

En tjänst som vi har utvecklat är att hjälpa bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag att ta fram en åtgärdsplan för hur en fastighet ska skötas.
— Många bostadsrättsföreningar har i dag inte möjlighet, kunskap eller ork att sätta sig in i hur en fastighet ska skötas. Vi utför också statusbesiktningar på lägenheter och villor vid försäljning eller inför ett köp. En köpare vill många gånger ha en oberoende genomgång av sitt tänkta köp idag. Vid statusbesiktningen hjälper vi köparen att ”lära känna” sin nya bostad och hur den fungerar och hur man underhåller den.

Företaget fortsätter stadigt att växa och orderingången ökar. Vi har moderna
specialanpassade lokaler för skadehantering och hantering av lösöre beläget på
Hedenstorp i Jönköping. Vi verkar dock över hela länet med filialer på olika håll.

KONTAKTA OSS

Boka ett besök

Samarbetspartners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Scroll to Top